Danimarka için bir göçmen adası

Danimarka'nın merkez sağ hükümeti, suç işlemiş ve başvurusu reddedilmiş iltica başvurusu sahiplerini Lindholm Adasına yerleştirmek istiyor. 2021 yılından itibaren yaklaşık 100 kişi adaya gönderilecek. Yorumcular bir hapishane adasından söz ediyor ve bu işin altında, hükümetin destek aldığı sağcı popülist Danimarka Halk Partisi'nin imzasını olduğunu düşünüyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Polityka (PL) /

Ada hapishaneye dönüşüyor

Polityka, Lindholm'un sıradan bir Geri Gönderme Kampı olacağından kuşkulu:

“Danimarka Halk Partisi, bu göçmenlere tehlikeli, şüpheli ve kriminal grup olarak muamele edeceğini gizlemiyor. Bu nedenle göçmenlerin adayı mümkün olduğunca az terk etmelerinin en iyisi olduğunu söylüyorlar. Parti, adayı anakaraya bağlayan vapur seferlerinin sayısını düşürmek ve güvenlik güçlerinin olduğu bir tutuklama merkezi kurmak istiyor. Hükümet başka bir vaatte bulunsa da Lindholm Adasının göçmenler için bir hapishaneye dönüşmesi pekala olası.”

Dagens Nyheter (SE) /

Yabancı düşmanlarıyla işbirliği yapılırsa

Komşusu Danimarka'nın tavrı karşısında kanı donan Dagens Nyheter, İsveç'te benzer koşullara karşı uyarıyor:

“İsveç'in siyasei liderleri İsveç Demokratları'na [SD] bir milim ödün verme lüksüne sahip değil. SD'ye dayalı bir hükümeti seçmenin, ufak bir ayrıntı olacağına inanmak, son derece saf bir inanç. Yabancıların varoluşsal bir tehdit oluşturduğu, bu nedenle de farklı muamele görecekleri düşüncesinin topluma yerleşmesine izin verilmemeli. ... Bundan 70 yıl önce Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Bildirisi'ni hazırlamıştı. Şimdi bu bildiriyi yüceltmemiz gerekiyor.”