Transgender kabulü okul tuvaletinde mi başlar?

Portekiz'de transgender çocukların okullarda kız ya da erkek tuvaletlerini istekleri doğrultusunda kullanmasına izin veren bir yasa tasarısı tartışılıyor. Muhafazakar partiler tasarıya karşıyken sol kanat, cinsel azınlıklara hoşgörünün okullara taşınmasının vaktinin geldiğini savunuyor. Portekiz basını, tıpkı siyaset gibi, bölünmüş durumda.

Tüm alıntıları göster/kapat
Público (PT) /

Torunlarımız daha hoşgörülü olacaktır

Portekiz Yargıç Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Manuel Soares, sağ ile sol arasındaki ateşli tartışmaların ortasında konuyla ilgili arabulucu sözler sarfediyor:

“Bu yasa kuşkusuz günün birinde kültürel bir dönüşüme neden olacaktır. Çocuklarımız ve torunlarımızın, transgender meslektaşlarına daha doğal ve hoşgörüşüyle yaklaşacağına şüphe yok. Onları aşağılamayacak, hor görmeyeceklerdir. ... Mesele muhafazakarlık ya da ilericilik, sağ ya da sol değil. Mesele okullarda kendi kaderine karar verme, çeşitlilik ve mahremiyet gibi değerlere saygının nasıl öğretileceğini, sonuçları genellikle acı olan ayrımcılık ve mobbing vakalarına çanak tutan farklılaştırma unsurlarının nasıl ortadan kaldırılacağını bilmek.”

Observador (PT) /

Burada yasalar işe yaramaz

Bir dünya görüşünü yasayla dayatmak yanlış bir yaklaşım, diyor Observador:

“Eşcinsel ya da trans bireylere saygı vazgeçilmezdir ve bu alanda daha kat edilecek çok mesafe var. ... Ama bu saygı, kültürel olan ile biyolojik olan arasındaki dışlayıcı ve bilimsel açıdan çelişkili dualizmin sorgusuz sualsiz kabul edilmesini de gerektirmiyor. Aynı şekilde devletin müdahale edip yasa aracılığıyla bir dil ve dünya görüşü dayatması hiç gerekmiyor. ... Cinsel azınlıklara gösterilen saygının bu şekilde değerlendirilmesi, bunun suistimal edilmesi anlamına gelir. Bu da 'toplumsal cinsiyet kuramlarını' bir ideolojiye dönüştüren küçük ama tehlikeli bir adım.”