MicroMega kültür, siyaset, bilim ve felsefe alanında yazıların yer adığı bir dergidir. Mart 1986'da kurulan dergi, Paolo Flores d'Arcais yönetiminde GEDI Gruppo Editoriale tarafından çıkarılıyor ve La Repubblica ile birlikte çalışıyor. Eskiden "Solun Sebepleri" alt başlığıyla yayınlanan dergi bu başlıktan tamamen vazgeçtikten sonra her sayısında tematik bir alt başlık kullanıyor artık. Böylece "alenen kafirce ve partilerden radikal biçimde bağımsız bir sol" tarafta durduğunun ve "düşünmeye ve hakim konformizmin dönüştürülmesine hizmet edecek bir araç" olduğunun altını çizmek istiyor. Mart 2013'te MicroMega, çıkar çatışmalarını cezai olarak düzenleyen 361 numaralı kanuna dayanarak Silvio Berlusconi'nin seçime katılmasını önlemek amacıyla bir imza kampanyası başlatmıştı.

Label
Tiraj 15.000 (2029)
Yayın periyodu İki ayda bir
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
E-Posta redazione@ micromega.net
Twitter @_MicroMega_