Yangınları sebebi iklim değişikliği değil mi?

Avustralya'da süregelen çalı ormanları yangınları nedeniyle aslında ülkenin önemli kömür sanayinin savunucularından Başbakan Scott Morrison, karbondioksit düşürücü önlemlerin alınacağını açıkladı. Buna rağmen bazı yorumcular, en ufak yangında dahi alarm zilleri çalan meslektaşlarının aksine, yangınların korkunç boyutunun iklim değişikliğiyle ilgisi olmayabileceğini düşünüyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Contrepoints (FR) /

Suçlu, hava anomalisi

İklim değişikliğini inkar eden meteorolog Gilles Granereau, Contrepoints sayfalarında yangınların, genel geçer kabul gören açıklamalarını reddediyor:

“Avustralya'yı kasıp kavuran büyük çalı ormanları yangınları büyük oranda, sözde iklim değişikliğinden ziyade başka sebeplere dayanmaktadır. Yangının tetikleyicisinin, vaktinden önce gerçekleşmiş Hint Okyanus Dipolü (IOD), yani deniz yüzeyi sıcaklık anomalisinin olduğu ve kıtada kuraklık ve olağanüstü sıcaklara yol açtığı düşünülüyor. Durumu daha da vahimleştiren bir başka etmen de insanların artık ağaçsız orman yolları açmaktan vazgeçmiş olması. ... Bu da çalılıkların tutuşmasını kolaylaştırdı. ... Buradaki asıl sebep, doğal alanların maruz kaldığı, insan müdahalesi olmadan doğayı korumaya yönelik ideolojik lobiler tarafından dayatılmış uygunsuz muamele.”

Irish Examiner (IE) /

Hatalı ormancılık

Avustralya'daki yangınların sebebi, sera gazı salımları değil, diyor Irish Examiner:

“Scott Morrison'ın kabinesini yargılamak için koşturanlar, Avustralya eyaletleri ve buradaki hükümetlerin beceriksizliklerini hafife alıyor. Zira bu eyaletlerin bazıları, özenli bir orman işletmeciliği yapmaktansa yenilenebilir enerjilere geçişi önemsemekle suçlanıyor. Bunun ötesinde uzaktan teşhis koymakta usta kesimin gözden kaçırdığı bir başka nokta da, sera gazı salımlarının iklime etki etmesinin epey bir süre alması. Üstelik küresel ısınma ile belli bazı bölgesel hava olayları arasındaki ilişkiyi abartılı biçimde vurguluyorlar. ... Avustralya 2019 yılında CO2 nötr bir ülke haline gelmiş olsa da son günlerde yaşanan bu yangınların yarattığı yıkım daha az olmayacaktı.”

Observador (PT) /

Yangınlar suiistimal ediliyor

Observador, yangınlar için bilerek mi yanlış sebeplerin öne sürüldüğünü inceliyor:

“Buna benzer yangınlara Avustralya'da tarihöncesinden bu yana rastlanmakta. Bu kıtanın ilk yerlileri bu yangınları birer araç olarak kullandı. ... Elbette insan faaliyetlerinin bu fenomen üzerinde büyük etkileri olabileceğini yadsıyamayız. Örneğin demografik değişimi dikkate almalıyız. Avustralya nüfusu son yüz yılda beş katına çıktı. Bizde de olduğu gibi orada da çoğu yangın insan eliyle başlatılıyor. ... Yani bunun sorumlusu gerçekten de iklim mi? Küresel sıcaklıklar %0,05 oranında daha düşük olsaydı ve Avustralya bir sihirli değnekle karbon bağımlılığından kurtarılabilseydi yangınlar söner, insanlar ve malları güvende olur muydu? Yoksa gündem dayatmak için doğal afetler fütursuzca suiistimal mi ediliyor?”