Tarih kavgası, Soykırım anmalarını gölgeliyor

Polonya ve Rusya uzun süredir İkinci Dünya Savaşı tarihinin nasıl yorumlanması gerektiğini tartışıyor. Varşova, savaşın çıkış nedeninin Polonya'yı paylaşmak üzere imzalanan Hitler-Stalin Paktı olduğunu vurguluyor. Putin ise kısa bir süre önce başta Yahudi Soykırımı olmak üzere Hitler Almanya'sının gizli suç ortağının Polonya olduğunu söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın İsrail'deki Yad Vashem'e, Putin'inse Auschwitz'e gitmemesinin nedenlerinden biri de bu.

Tüm alıntıları göster/kapat
Dserkalo Tyschnja (UA) /

Polonya'nın yanındayız!

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bondar, Zerkalo Tişniya'daki yazısında Rusya'nın tarihsel revizyonizmiyle Polonya ve Ukrayna'nın birlikte mücadele etmesi gerektiğini söylüyor:

“Eski ve yakın tarih bize gösteriyor ki, Rusya tartışmalı konuları kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmiyor. Kremlin böl ve yönet' taktiğiyle yüzlerce yıldır kendi emperyal emellerine uygun biçimde davranıyor. Doğudan gelen bu tehdit özellikle kendi aramızdaki çatışmalarla güçsüz düştüğümüz ve uzlaşamadığımız zamanlarda tehlikeli olagelmiştir. ... Putin ve yandaşları, Polonya'yı Yahudi düşmanlığıyla suçlayan ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından sorumlu tutan büyük bir propaganda kampanyası başlattı. Ukrayna bu yalan ithamlar karşısında net bir tepki vermeli ve Polonya'nın yanında olduğu mesajını aktarmalı.”

Polityka (PL) /

Putin asıl emellerini gizliyor

Putin, tarihi saptırarak asıl emellerinin dünya kamuoyu tarafından anlaşılmasını engellemeye çalışıyor, diyor Polityka:

“Putin, taktik bir başarı kazandığını söyleyebilir. Çünkü Polonya'yı başka bir sahada, Yad Vashem'de değil de Auschwitz'de oymaya zorladı. Oysa Batı, Putin'in tarihi fantezilerini yutmadı ve Polonya'nın görüşünü savundu. Biz Polonyalılar ise savunma yapmaya öylesine odaklandık ki, topun başka bir stadın sahasına yuvarlandığını fark edemedik bile. Putin dünya siyasetini, Beyaz Saray'ın ne diyeceğini bekleyip kendi tavrına karar verenlerin değil, bu siyaseti yapanların belirlediğini gösterdiğinde, artık oyun dışında kalmıştık.”

Echo Moskwy (RU) /

Tarih kalıplarla açıklanmaz

Echo Moskvy iki tarafın da tarihi yorumlarken işi basite indirgediğini söylüyor:

“Polonya başbakanının İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya ve Rusya'nın çıkardığını söylemesi, iç siyasette kullanmaya yönelik bir propaganda olur. Ancak Rusya dışişleri bakanlığından bir yetkilinin, Rusya'nın Polonya'ya saldırmadığını, Polonya devletinin yıkılmasında katkısı olmadığını ileri sürmesi, doğru değildir. Birileri bizi 'İkinci Dünya Savaşı'da saldırgan taraf Rusya'ydı' ile 'Rusya bir saldırının kurbanı oldu' arasında tercih yapmaya zorluyor. Fakat yanlış bir tercihle karşı karşıyayız, çünkü iki seçenek de doğru değil. Rusya Polonya'ya karşı saldırgan bir tutum sergilemişti, aynı zamanda savaşı başlatan Alman saldırganlığının da kurbanı olmuştu.”