İsviçre terörle mücadele için ceza yasasını katılaştırıyor

İsviçre Ulusal Konseyi, terörle mücadele için daha katı bir ceza yasası çıkarılmasını görüşüyor. Yeni yasaya göre olası terör eylemleri için eleman kazandırmak, bunlara eğitim vermek ve eylem yapmak için seyahat ceza kapsamına girecek. Polis, yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle radikal kişilere karşı daha sert tedbir alabilecek. Yasayı eleştirenlerse kimin radikal olarak sınıflandırılacağı konusunda netlik olmadığını söylüyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Le Courrier (CH) /

Önleyici bir devletin savaş retoriği

Le Courrier'de yazan kriminolog Manon Jendly ve Ahmed Ajil yasa nedeniyle huzursuzluklarını dile getiriyorlar:

“Gelecekte gerçekleşme ihtimali olan bir 'tehdide' dayalı olarak sadece terörle mücadele önlemleri alınmakla kalmıyor, hareket etme, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin yanı sıra özel ve aile hayatı hakları konusunda da ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Kendini 'hukuk devleti' olarak tarif eden bir devlet, gereğinden fazla varsayımdan yola çıkıyor doğrusu. Bu plan, oldukça rahat bir düşman karşısında savaş söylemi ve korku içeriğine dayanan, çarpık bir önleyici devlet örneği teşkil ediyor ve tek önceliği, tüm temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak bu düşmanı etkisiz hale getirmek.”

St. Galler Tagblatt (CH) /

Ev hapsi bile anayasaya aykırı değil

St. Galler Tagblatt için bir köşe yazısı kaleme alan Hıristiyan Demokrat Halk Partisi Başkanvekili Ida Glanzmann, kökten önlemler tavsiye ediyor:

“Hapis cezalarını çektikten sonra bile radikal kalan ve bir terör tehlikesi teşkil eden, yargılanmış terör destekçilerini ne yapacağız? ... Bu gibi durumlarda ... polis ... bildirim zorunluluğu ile temas, ayak basma ya da kentten çıkış yasakları getirmeli. ... İsviçre Ulusal Konseyi, en sert önlem olarak ev hapsini öneriyor. Bunun son çare olarak kullanılması düşünülüyor. Ev hapsi, zorlayıcı tedbir alacak bir mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Bu önlemler tabii ki insanların temel hak ve özgürlüklerine bir müdahale. Ancak önerilen bu önlemler hem anayasamız, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem de BM Çocuk Hakları Bildirgesi'yle uyumlu.”