İspanya'ya yeni mega banka gelecek

Katalan CaixaBank ile Madrid'deki Bankia, birleşerek ülkenin en büyük bankası olmak istiyor. İspanya ve Avrupa merkez bankalarına kalan, CaixaBank'ın Bankia'yı yutmasından ibaret bu birleşmeyi onaylamak. Halihazırda Bankia'da yüzde 60'dan fazla hisseye sahip devlet, birleşmeyle beraber ancak yüzde 16'yı elinde tutacaktır. Ülke basını memnun değil.

Tüm alıntıları göster/kapat
eldiario.es (ES) /

Müşterinin çıkarına olmayacaktır

eldiario.es birleşmeye karşı ve devletin, resmi banka ya da daha çok kamu hissesiyle daha fazla etki göstermesini istiyor:

“Bankacılık sektörünün yakın tarihi, mudilerin çıkarlarına karşı etik dışı ve suiistimalci uygulamalar ortaya çıkardı (örneğin imtiyazlı faizler, taban koşulu, ipotek yükleri, referans faiz oranlarının manipülasyonu vs.). ... Bu nedenle kamuoyunun çıkarını, bugün kamu hizmetiyle eşdeğer tutulan bankacılık sektörüne entegre etmek gerekir. ... Hükümet, yüzde 61,8'lik hissesini hiçbir zaman Bankia'nın bir kamu bankası gibi davranmasını sağlamak için kullanmadı. Bir özel bankadaki yüzde 15'lik azınlık hissesiyle şimdi ne yapmasını bekleyebiliriz ki? ... Bu sadece ekonomi bakanlığının cevap vermesi gereken bir soru değil. ... Açık bir tartışmanın yapılmasını istiyoruz.”

Público (ES) /

Özel bankalar daha da kudretli olacak

Público da birleşmeye karşı olduğunu açıklıyor ve burada bir tekelleşme tehlikesi görüyor:

“Bu birleşme banka yoğunluğunu ve özel bankaların sahip oldukları siyaset ve medya gücünü daha da arttıracaktır. Oransal bakıldığında bunlar, Avrupa Birliği içindeki en büyük ve kudretli bankalar. Avrupa'da başka hiçbir özel bankacılık sektörü, İspanya'dakinden daha küçük bir kamu finans sektörüyle karşı karşıya değil. ... Devlet bankalarının eksikliği, aşikar bir gerçekle tezat halindedir: Özel bankacılık sektörü, devlet desteği olmadan varlığını sürdüremez. ... İspanya'da yeni sol hükümet koalisyonu, kamu bankasının kurulmasını öngörüyor. Bankia'nın özelleştirilmesiyse bu yöne gidildiğinin işareti değil. Aksine bu kararı gerçekleştirmeyi daha da zorlaştırıyor.”