Paris 5G kurulumunda fazla mı ısrarcı?

Fransa'da salı gününden bu yana mobil iletişimde yeni nesil 5G frekansları için açık arttırma usulüyle ihaleye gidildi. Bu gelişmeyle beraber bu yeni teknolojinin fırsat ve riskleri bir kez daha gündeme geldi. Yeşiller'in 5G ağı kurulumunu şimdilik beklemeye alma talebini Cumhurbaşkanı Macron sert sözlerle geri çevirdi. Basın, aceleyle davranmamayı salık veriyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Le Monde (FR) /

Meşru sorulara cevap verilmesi gerekir

5G tartışması yanlış bir üslupla yürütülüyor, diyor Le Monde:

“Bu yeniliği tartışmasız reddedenler, nihayet bu yeni teknolojinin avantajları aşikar olduğu için tartışmayı zaman kaybı olarak görenlerin cephesine katıldı. Her iki durumda da hiçbir faydası olmayan 'görecek bir şey yok, bekleme yapma!' geçiştirmeciliğiyle baş başa kalıyoruz. Ancak 5G'nin ekonomik, çevresel ve güvenlikle ilgili etkilerini sorgulamak meşru bir gayrettir. ... Ulaştırma, geleceğin kentleri, üretim metotları: Tüm bu alanlar 5G sayesinde ciddi oranda değişebilir. Peki, bunun çevreye etkisi ne olacak? Yeni teknolojilere olan bağımlılıklarını sorgulayan insanlık için bu ilerleme ne gibi faydalar barındırıyor? Kişisel verilerin korunması konusunda ne gibi teminatlar var? Bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor.”

L'Obs (FR) /

Her şey fazla hızlı olup bitiyor

Teknolojik ilerleme ürkütücü bir hal aldı, diyor L'Obs:

“İnovasyon, nadiren bu kadar ihtiras yaratmıştır. Bugüne dek teknolojik gelişme büyümeye, büyüme ise refaha tekabül ediyordu. Gerek sağ gerekse sol siyasi cenahta bu dogma epey yaygındı. İklim kriziyle beraber kesin olduğu düşünülen bu bilgiler de sarsıldı. ... Dünya, tefekkür yerine tepkiyi koyan, felsefeci Jacques Ellul'un eleştirdiği üzere, bizi 'teknolojik blöf' ile uyutan mevcut ekonomik modelimizin bizi çıkmaz sokağa soktuğunun artık farkında. ... 5G bu kadar çok tepki çektiyse bunun sebebi, söz konusu teknolojinin, bizi iklim değişikliği nedeniyle felce uğratan kötülüğü temsil etmesi. Bu da her bir kararımızı uzun uzadıya düşünmemiz gereken bir dönemde yeni bir ivme anlamına geliyor.”