Papa'nın ansikali pandemide kılavuz olur mu?

Papa Franciscus, üçüncü ansikaline 'Fratelli tutti' (Bütün Kardeşler) adını verdi. Papa ansikalde daha iyi bir siyaset ve daha fazla dayanışma vizyonunun ana hatlarını açıklıyor. Buna göre, salgın bizi 'bir kesimin çıkarlarını değil, herkesi düşünmeye' mecbur bıraktı. Yorumcular, metnin anlamını dünyevi bağlamda tartışıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Corriere della Sera (IT) /

Popülizm değil, halkçılık

Lâikat Hıristiyan hareketi Sant'Egidio'nun kurucusu Andrea Riccardi, Corriere della Sera'daki yazısında, Papa'nın bireycilik ile popülizm arasında üçüncü bir yol önerdiğini dile getiriyor:

“İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyada 'kardeşlikten' ve 'toplumsal dostluklardan' söz edilmesi meseleyi basitleştirmek değil mi, diye soruyor insan kendine. ... 'Fratelli Tutti', kardeşliğin küreselleşmesini, yeni bağlar kurmak, çatışmaları çözmek, barışa evet demek ve birlikte geleceğe bakmak için bir çözüm olarak sunuyor. ... Papa'nın vizyonunun merkezinde, kardeşlik adına bireycilik ile popülizm arasındaki orta yol olan halka yakınlık kavramı yer alıyor. Arabulucu topluluklardan oluşan, bir projesi olan, büyüme hayalleri kuran bir halk.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) /

Piyasa ekonomisine gereksiz öfke

Frankfurter Allgemeine Zeitung ikircikli bir sonuca varmış:

“Papa Franciscus'un dünyadaki insan haklarını savunması iyi bir şey. Çünkü onun kilisesinde başka yasalar geçerli. Oradaki insan hakları, sözde Tanrı buyruğu olan ve cinsiyetler arasında değiştirilemez bir sıralamayla sınırlı. Papa'nın insanlar arasında daha çok dayanışmanın propagandasını yapması da iyi bir şey. Ama Papa'nın öfkesi yine piyasa ekonomisiyle ve küreselleşmeyle küçücük de olsa bağlantılı tüm şeylere yönelmiş yine. Bildiğimiz kadarıyla 20. ve 21. yüzyıl sosyalizmi ne yoksulluğu ortadan kaldırdı ne de yaratılışın korunmasına kayda değer bir katkı sağladı.”

Tygodnik Powszechny (PL) /

'Ötekiyle' buluşma

Tygodnik Powszechny'e göre Papa'nın kaleme aldığı bu eseri, başka dinlere açılmaya hazır olduğunun göstergesi:

“Bu ansikalde dikkate şayan olan, El-Ezher Üniversitesi imamı Ahmed el Tayyib'in, yani bir Müslümanın metinde (dipnotlarda değil!) beş kez Franciscus'un ilham kaynağı olarak adının geçmesi. Franciscus'un lafta kalmayıp söylediğini yaptığı söylenebilir (üstelik ilk kez değil). Çünkü 'öteki' ile derinlikli bir buluşmadan söz ediyor ve konuşanların ikisi de kendi kimliklerini koruyorlar.”

Irish Examiner (IE) /

ABD Katolisizmi'ne karşı

Irish Examiner, ABD Katolik Kilisesi'nin bambaşka bir yoldan gittiğini söylüyor:

“Bu konuların Papa Franciscus ile ABD Katolisizmi'nin giderek sağa kayan yönetimi arasında nasıl konuşulduğuna gizlice kulak vermek çok ilginç olurdu. Trump'ın Yüksek Mahkeme başkan adayı Amy Coney Barrett, Katolisizmin bu biçimini temsil ediyor. Bu Katolisizm ise başkanla bir olup sosyal yasaları geri plana atmaya çabalıyor. ABD'nin en kıdemli Katolik lideri, New York Kardinali Timothy Dolan, ağustos ayında Cumhuriyetçi Parti'nin toplantısına icazet vermek suretiyle alenen Trump'ı destekledi. ABD'li Katoliklerin üçte biri Latin Amerika kökenli ve bu oran gittikçe artıyor. Bu insanlar yakında kiliseleri ile Trump arasındaki şeytani anlaşmanın, kendi yaşam koşullarını dikkate almadığını anlayacaktır.”