Polonya'da Kilise kendi çukurunu mu kazıyor?

Taciz skandallarının yanı sıra kürtaja ilişkin son Anayasa Mahkemesi kararı, Polonya'da genel olarak Katolik Kilisesi ile siyaset arasındaki ilişki tartışmasını da alevlendirdi. Kilise'nin günümüz toplum ve siyasetinde nasıl bir yeri olduğunun yorum sayfalarına taşınmasının sebeplerinden biri de Noel'in kapıda olması olsa gerek.

Tüm alıntıları göster/kapat
Przewodnik Katolicki (PL) /

Hıristiyan ideolojisi yok oluyor

Przewodnik Katolicki'ye göre Katolikler siyaseten yetim kalmış durumda:

“Bugün Polonya'da Kilisenin toplum öğretisini hayata geçiren tek bir siyasi parti yok. Bunun nedeni partilerin bunu yapmak istememesi değil. Modern siyaset sisteminin mantığı buna izin vermiyor. Görünürde bu konuda olumlu bir gelişme de yok. Çünkü Katolikler kendi ideolojik geleneklerinden, yani kilisenin toplumsal öğretisinden daha çok muhafazakarlık, liberalizm ya da sosyalizm gibi ideolojilerden ilham alıyor. .... Hıristiyan Demokratlar bugün hangi hedefleri takip etmeli? Papalık fermanlarında (dört günlük çalışmayı içeren) iş hukuku reformundan (okulda dine daha çok yer verilsin diyen) eğitim reformuna ve yalan haberlerin önlenmesine kadar pek çok esin kaynağı olacak konu var.”

Rzeczpospolita (PL) /

İnsanlar Kilise'ye sırt çevireli çok oldu

Rzeczpospolita'ya göre insanların Kilise'ye sırt çevirmesi yeni bir görüngü değil:

“İçinde bulunduğumuz bu inanç krizi, sosyolojik araştırmaların işaret ettiğinden çok daha önce başlamamış mıydı? Gençlerin dine sırt çevirmesinin öncesinde aslında ebeveynleri aldıkları birçok ufak kararla bu süreci başlatmamış mıydı? Polonya'daki Katolikliğin temelleri, daha uzun yıllar önce, Komünist kararların etkisi altında Polonya'da her iki kadından biri kürtaj yaptırdığı ve aileleri, iki çocuğun en iyi çözüm olduğuna ikna ettiğinde sarsılmamış mıydı? ... İşte o günler, Kilise'yi yeni baştan düşünmek için en uygun zamandı.”