Gıdada 'Önce Çekya' dönemi: Parlamento kota istiyor

Çekya'da süpermarketlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 55 oranında yerel üretim olması isteniyor. Parlamento tarafından hazırlanan planın, daha senatoda onaylanması gerekiyor. 2028 yılına kadar bu oranın en az yüzde 73'e çıkartılması öngörülüyor. Plana karşı çıkan sadece AB değil; Çek basını da duyduklarına inanamıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Lidové noviny (CZ) /

Peki o zaman nasıl sağlıklı besleneceğiz?

Lidové noviny bu planları gerçeklikten kopuk buluyor:

“Pratikte bu yasayı hayata geçirmek olanaksız. Çekya içinde üretilme oranı, yasada öngörülen kotaya ulaşamayan tarımsal hammadde ve bunlardan elde edilen ürünlerin yelpazesi çok geniş. Örneğin şarap üretiminin ancak yüzde 25'i yerel üretimle karşılanabiliyor. Bunun ötesinde meyve ve sebze, başlı başına ayrı bir mevzu. On iki ay boyunca meyve ve sebze üretimi yapabilmeye uygun iklim koşullarına sahip değiliz. Sağlıklı bir hayat sürmek için elzem bu ürünlere, bütün yıl boyunca ancak birkaç ay, hatta belki de sadece birkaç hafta erişilebilecektir.”

Respekt (CZ) /

İhracat ülkesi Çekya tehlikede

Respekt de yasanın akla, mantığa uymadığı görüşünde:

“İhracat, Çekya ekonomisinin belkemiği. Çıkarılması planlanan yasal düzenleme, Almanları, Polonyalıları ve diğer ulusları da kendi üretimlerini öncelemeye cesaretlendiriyor; bunun sonucunda Çekyalı ihracatçıların yurtdışında iş yapamamasıyla ekonomi de en ağır darbeyi yemiş olacak. Peki, bütün bunlar neden oluyor? Aşırı sağcılar ve komünistler, Çekya'nın AB üyeliğine karşı ve AB'nin temel ilkelerine aykırı sayılabilecek her şeyi destekliyorlar. Babiš'in lideri olduğu Ano Partisi parlamenterleriyse yurtdışındaki rakip şirketlerin önünü kesmek suretiyle, en büyük yerel gıda üreticisi olan Başbakan Andrej Babiš'in ekmeğine yağ sürüyor.”