Disney Plus'ta otosansür mü?

Disney Plus ekim ayından bu yana Peter Pan ve Ormanın Kitabı gibi klasik filmlerinin girişinde "ırkçı klişeler içerebilir" uyarısını gösteriyor. Şirket şubat ayından itibaren, "insanları ya da kültürleri olumsuzlayan ve/veya kötü muameleye maruz kalmalarını gösteren filmleri sadece yetişkin kanallarında yayınlayacak.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Vanguardia (ES) /

Bağlam içinde öğrenmek

La Vanguardia'ya göre, Disney Plus ırkçı klişelere yer veren filmler için iyi bir çözüm buldu:

“Sırf beğenmiyoruz diye tarihi değiştiremeyiz. Birçok filmin, bugünkü kriterlere göre ırkçı ya da şovenist klişeler içerdikleri için kabul edilemez olduklarını düşünmekle beraber, bir dönemim zihniyetini ve değer yargılarını öğrenmek de iyi bir şey. ... Sansür ve yasak çözüm değil. Disney Plus bu filmleri programından çıkarmayıp, yetişkinlerin bölümüne kaydırdı. Sert bir revizyonizmin içine yuvarlanmaktansa, bilgilendirmek ve konuyu bir bağlamın içine oturtmak anlamlı bir seçenek olarak görülüyor.”

Le Figaro (FR) /

Dayatılmış özen

Deneme yazarı Sami Biasoni ise Le Figaro'da Disney Plus'un tutumunu aşırıya kaçmak olarak değerlendiriyor:

“Bu 'özen kültürü' ABD'de yeni bir gelişme olmamakla beraber, bu tutumun kaideye dönüşmesine izin verilmemeli, bilhassa da sanatsal ifade alanında. Zira bu hal hissettirmeden, acımasız silme kriterlerine göre hareket eden, körlemesine bir sansüre götüren yola çıkıyor. Postmodern çağın Tartuffe'leri, kendilerinin görmek istemediği kadın memesinin kapatılması için başkalarını zorlamakla yetinecek gibi gözükmüyor. Aksine bu bakışın neden baskıcı olduğunun tanımını yapma, bu bakışın sahibini kınama ve tüm çağdaşlarına da kurtuluşun koşullarını dayatma hakkını kendilerinde görüyorlar.”