Aşı: Lütfen öne geçmeye çalışmayın!

Birçok Avrupa ülkesinde Korona aşıları tam hız devam ediyor - ama aşı yettiği kadar. Ulusal aşı planına bağlı olarak genellikle yaşlılara, huzurevi sakinlerine ve sistemin işlemesi açısından önemli meslek gruplarına öncelik veriliyor. Ancak bir an önce aşı olmak için kuralları ciddiye almayan ayrıcalıklı bir kesime her yerde rastlanıyor. Yorumcular bu durum karşısında öfkeli.

Tüm alıntıları göster/kapat

Bu cahiller hangi dünyada yaşadıklarını sanıyor?

Şair Luis García Montero, infoLibre'de yayınlanan yazısında kimi siyasetçi, piskopos ya da hastane yöneticisinin mevkilerini kullanarak aşı sıralamasında önlere kaynak yapmaya çalışması karşısında söyleyecek söz bulamıyor:

“Sahtekar yazıyorum önce, haydut, düzenbaz, hatta arsız bir dolandırıcı. ... Sonra farklı bir bakış açısı takınıp safdil, naif, aklı havada yazıyorum. ... Sonraysa, neden olmasın, aptal, ayran budalası, hayta. ... Aşı sıralamasını belirleyen protokole uymayanların birçok motivasyonu var. Bazıları arsızlıklarından güç alıyor, diğerleri dalkavukların, kötü danışmanların lafına kanıyor. Bazıları düşüncesiz, diğerleriyse düpedüz ahmak. Peki ama bunlar hangi dünyada yaşadıklarını sanıyor? Ne yani, böyle bir şey yaptıklarında manşetlere çıkıp dillere düşecekleri akıllarının ucundan bile geçmedi mi?”

Dagens Nyheter (SE) /

Herkes için eşit hak

İsveç'teki aşı düzenlemesi, 70 yaş üstü, huzurevi sakinlerine öncelik verilmesini öngörürken, Eskilstuna Belediyesi yöneticilerinin önce kendilerini ve ailelerini aşılatması infiale yol açtı. Kral Carl Gustaf da sırasını beklemeden aşı oldu. Dagens Nyheter mutlak olarak eşit muamele istiyor:

“Her gün aşı karşıtlarından bahsedilse de İsveçlilerin çoğu aslında aşı olmak, hem de bir an önce aşı olmak istiyor. Birçok meslek grubunun önceliklendirilmesi için de çeşitli argümanlar sunuluyor. Bu meslek grupları arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, kasiyerler var. Ancak belediye başkanlarının aileleri bu grupların hiçbirine girmiyor. Tıbbi aşı düzenlemelerine katî olarak riayet etmeliyiz. Çünkü haklar konusunda İsveç'te herkes eşittir. Her ne kadar devletin başı hep biraz daha eşit olsa da.”