İspanya: Kira üst sınırının etkisi ne olacak?

İspanya'da Sosyalist Parti ile Unidas Podemos'tan oluşan sol koalisyon hükümeti, konut piyasasının denetimi için bir yasa tasarısı önerdi. Tasarı, yoğun kentleşme bölgelerinde ve on taneden çok konutu olan ev sahiplerine kira üst sınırı getirilmesini öngörüyor. Kararın uygulanması belediye yönetimlerine ve bölgelere bırakılıyor. Başta Madrid olmak üzere çok sayıda muhafazakar belediye yönetimi, yasayı uygulamayacaklarını duyurmakta gecikmedi.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Vanguardia (ES) /

Yatırımcılar ürkütülmemeli

La Vanguardia yasa tasarısına şüpheyle yaklaşanlardan:

“Kira fiyatlarının, bölgeye ve evlerin özelliğine dayalı endeksler kullanılarak kontrol altına alınması, çoğu durumda etkisiz kalan yöntemler olagelmiştir. ... Üstelik bilhassa genç insanların mevcut konut talebini karşılayabilmek için İspanya'nın ihtiyaç duyduğu geniş çaplı konut inşası açısından gerekli sermayeyi sağlayacak yerli ve yabancı potansiyel yatırımcıların kaçmasına da sebep olabilir. ... Avrupa konjonktür paketinden gelen kaynaklar [geniş çaplı konut inşası için] tek başına yeterli değil. Sánchez ulusal ve uluslararası özel sermayeye ihtiyaç duyacak ve kiralara yapılacak böylesi bir müdahale bu sırada ona pek de yardımcı olmayacaktır.”

Público (ES) /

Önemli bir yardım

Público, yasa tasarısıyla ilgili tartışmayı iki yüzlü buluyor:

“Ne zaman azla yetinmek zorunda kalanlara yarayacak bir yenilik getirilecek olsa, toplumun seçkin kesimi ansızın bu önlemi müdahalecilik olarak yaftalamaya başlar - sanki müdahalecilik kötü bir şeymiş gibi. ... Devlet kısa süreli çalışma ödeneğini sübvanse edebilmek ya da kredi ödemelerini ertelemek için kesinti yaptığında bunun adı destek oluyor ama. ... İkiyüzlüler. ... Önerilen bu uygulamanın, PP'nin [muhafazakar Halk Partisi] yönetimde olduğu yerlerde uygulanmayacağı aşikar. O zaman da yurttaşlar tarafından sandıkta cezaları kesilir, yoksullaşmış çoğunluk hayatını kendi eline alır ve eksikliğini hissettiği sosyal adaleti talep eder.”