İtalya: Sağ aleyhinde büyük gösteri

Cumartesi günü Roma'da, polisin verilerine göre 60 bin, organizatörlere göre 200 bin insan, faşizme karşı yapılan büyük bir protesto gösterisine katıldı. Geçtiğimiz hafta İtalya'daki Korona önlemlerine karşı yapılan gösterinin aşırı sağcılar tarafından ajitasyonla ele geçirilip İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu CGIL'in merkezine saldırılmasının ardından, sendikalar protesto çağrısı yapmıştı. Yorumcular bu protestoları, İtalya'daki insanların demokrasiye verdikleri önemin bir kanıtı olarak yorumluyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Il Manifesto (IT) /

Demokrasiyi kenetlenerek savunmak

Birçok işçi konfederasyonunun çağrı yaptığı, ortak protestolar önemli bir işaret, diyor Il Manifesto:

“Meydanda güçlü bir dayanışma bağı ve aynı zamanda aidiyet açıklamalarının ötesine geçmeyi başaran yeni bir siyasi katılım görüldü. Çünkü bu kez önemli olan tüm İtalyan demokrasisini ve antifaşist direnişten doğan anayasayı savunmaktı.”

Der Standard (AT) /

Ilımlı güçler yükselişte

Birçok İtalyanın, siyasi tartışmaların yumuşamasını istediğini gören Der Standard, bu gelişme karşısında memnun:

“Korona önlemleri aleyhindeki bir protestonun hemen kıyısında, aşırı sağcıların İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu CGIL'in Roma'daki merkezine saldırmasından bir hafta sonra yüz binlerce insan, böyle eylemlerin hoş görülmeyeceğini göstermek için sokağa çıktı. Son yerel seçimlerin sonuçları da net bir şekilde benzer bir tabloya işaret ediyor: İtalya'da insanlar, kulaklarını sert, kışkırtmacı sloganlara kapatırken, ılımlı sesler yeniden güçlenmeye başladı. ... Popülistler açısından Korona krizi büyük ve beklenmedik bir fırsat olmuş olabilir ancak İtalya'da bu fırsatı, şimdilik de olsa kaçırdılar.”