ECB: Ana faiz sıfırda kaldı

Enflasyondaki yükselmeye karşın Avrupa Merkez Bankası, ana faizi sıfırda bırakma kararı aldı. ECB Başkanı Lagarde, pahalanmanın geçici olduğundan ve özellikle yüksek enerji fiyatlarından etkilendiğinden emin. ECB, milyarlar tutarındaki bono alımlarının durdurulması hakkındaki kararını da Aralık ayındaki toplantıya bıraktı. Gevşek para politikası daha ne kadar sürdürülebilir?

Tüm alıntıları göster/kapat
Cicero (DE) /

Durumu açıklamak giderek zorlaşıyor

Cicero, Avrupa Merkez Bankası ECB'nin kendi kurallarına aykırı davranmasını eleştiriyor:

“Avrupa Merkez Bankaları sisteminin 'öncelikli hedefi', 'fiyat istikrarı sağlamak'. Nitekim ECB tüzüğünde de açık ve net olarak böyle yazıyor. ... Avro Bölgesi içinde pahalanma oranları mevcut halini sürdürür, hatta daha da artarsa ECB durumu açıklamakta giderek daha da zorlanacaktır. Paranın değer kaybetmesinden tarihi sebeplerle çok korkulan Almanya'nın dışında da toplumsal huzursuzluk ve buna bağlı olarak siyasi baskı artıyor. Bunun sebebinin ise, ECB'nin kendine başka bir 'öncelikli hedef' belirlemiş olması: Fiyat istikrarı değil, aşırı borçlanmış avro kullanan ülkelerin istikrarlı hale getirilmesi.”

Die Presse (AT) /

İki arada bir derede

Die Presse'ye göre avro kullanan ülkelerin merkez bankası başkanları uzun vadede zorlu bir kararla karşı karşıya:

“Şimdi vermeleri gereken en önemli karar, enflasyonun kopup gitmesine mi, yoksa İtalya ve İspanya gibi ülkelerde kamu borçlanması krizinin yaşanmasına mı izin verileceği. Bir kez daha, kırk katırla kırk satır arasında seçim yapma zorunluluğu. ... Sıfır faiz ve büyük bono alımları, iyi ve kötü kredibiliteye sahip borçlular arasındaki değerlendirme farklarını tamamen ortadan kaldırdı. Devlet bonosu faizi artık tekil borçluların bono riskini yansıtmıyor artık. Bu olağanüstü merkez bankası müdahalesine bir son verilecek olursa, kısa ya da uzun vadede pazar yeniden kendi faizlerini oluşturacaktır. ... Merkez bankası kamu maliyesiyle yurttaşların varlığını korumak arasında kaldığında, seçimini herhalde ilkinden yana kullanacaktır.”