Kosova'da plaka anlaşmazlığı şiddete dönüşebilir mi?

Kosova ile Sırbistan arasında yürütülen arabuluculuk girişimlerinin başarısız olmasının ardından, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, taşıt plakaları düzenlemesi konusunda yaşanan sert ihtilafın her an şiddet boyutuna varabileceği uyarısında bulundu. Anlaşmazlığı tetikleyen, Kosova’nın Sırp azınlık mensuplarının taşıtlarında Sırbistan plakası taşımasına artık müsamaha edilmeyeceğini ve para cezası uygulanacağını ilan etmesi olmuştu.

Tüm alıntıları göster/kapat
Ukrajinska Prawda (UA) /

Ufukta uzlaşı gözükmüyor

Ukrayinska Pravda, uzlaşıya varmanın bu kadar zor olmasının nedenlerine değiniyor:

“[Para cezalarının yeniden ertelenmesi] karşılığında, 1 Aralık 2023’e kadar Kosovalılar için vize muafiyeti getirilmesi planlanıyor (Kosova şu anda AB ile vize muafiyetine sahip olmayan tek Balkan ülkesi). Ancak bu plan pek işleyecek gibi görünmüyor. Öncelikle, Kosovalı Sırplar artık yalnızca para cezalarının başlayacağı tarihin ertelenmesiyle yetinmiyorlar. Sırp plakalarına getirilen yasağın kaldırılmasını ve Sırp Belediyeler Birliği’nin tanınmasını da istiyorlar. Priştine de tavizler vermeye hazır değil. Bunun Kosova hükümetinin imajına ciddi hasarlar vereceği düşünülüyor.”

Peščanik (RS) /

Sırbistan AB üyeliği hedefinden vazgeçmemeli

Peščanik, Kosova’daki soruna bir çözüm bulunmasının Sırbistan’ın AB yolculuğu açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor:

“Sırbistan, Kosova için sunulan bu ya da başka bir çözümü kabul etmek zorunda, çünkü AB yolu iyice tehlikeye girmiş ve hatta neredeyse tıkanmış durumda. Bunun nedeni artık yalnızca Rusya’yla ahbaplığı da değil, aynı zamanda yolsuzluklarla ve işlenen suçlarla harap edilmiş ülkenin bitik kurumları ve otokrasisi. Coğrafya gereği Avrupalı olan çevresi ve AB ile yapacağı bir anlaşma olmadan hayatta kalması söz konusu değil. Sırbistan ve diğer eski Yugoslavya cumhuriyetleri için en iyi yol AB üyeliği.”

Politika (RS) /

Brüksel sorumluluğunun arkasında durmalı

Tanınmış avukat Savo Manojlović, Politika gazetesinde AB’nin yükümlülüklerine işaret ediyor:

“Son yıllarda Balkanlar’daki etnik gruplar arasında çakan kıvılcımlar çoğunlukla salt seçim odaklı olsa da, barut fıçısını patlatmak ve şiddeti tırmandırmak için böyle bir kıvılcım bile yetebilir. ... [Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 2013’te akdedilen] Brüksel Anlaşması’nın imzacısı olarak, AB’nin bu meselede ciddi ve inkâr edilemez bir sorumluluğu var. Sonuçta Sırbistan ve Kosova, Brüksel Anlaşması’nı kendi aralarında imzalamadı. İki taraf da imzayı, Brüksel Anlaşması’nın garantörü ve aynı zamanda anlaşmanın uygulanmasından ve sonuçlarından doğrudan sorumlu muhatabı olan AB ile birlikte attı.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

Kuzey Kosova'ya özerk statü!

Balkanlar uzmanı Andreas Ernst, Neue Zürcher Zeitung’da barışın gelmesi için gerçek sorunların müzakere edilmesi gerektiğini öne sürüyor:

“Araç plakalarının, sınır işlemlerinin ve diğer ‘teknik mevzuların’ konuşulduğu vakitler geride kaldı. Çünkü bunlar aslında hiç de teknik değil, aksine hayli politik ve ancak kapsamlı bir barış anlaşması çerçevesinde çözülebilecek meseleler. ... Anlaşmanın kilit konusu ise Kuzey Kosova. Buradaki Sırp nüfusa, Kosova devletinin işleyişini etkilemeden kendi kendilerini yönetebilecekleri özerk bir statü sağlanmalı.”