Yunanistan sağlık reformunu tartışıyor

Yunanistan'da hükümet çoğunluğuyla kabul edilen sağlık reformu, toplumun geniş kesimlerinden ve özellikle hekimlerin meslek örgütlerinden sert eleştiriler aldı. Kamusal sağlık sisteminin kademeli olarak özelleştirilmesinden endişe ediliyor. Ülke basını da değişikliklere eleştirel yaklaşıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Protagon.gr (GR) /

Finansman eksikliğinin bir sonucu

Protagon, kamusal sağlık sisteminde hekimlere yeterince maaş ödenmediği için hükümetin başka çözümler bulmak zorunda kalmasından endişe ediyor:

“Kanun, kamu hastanelerindeki hekimlerin özel sektörde de çalışmasına müsaade ediyor. ... Sağlık Bakanlığı, bu düzenlemeyle hekimlerin maaşlarında iyileştirme olacağına ve yurt dışına giden nitelikli işgücünün geri dönmeye teşvik edileceğine inanıyor. Elbette bunun ideali, devlete bağlı sağlık hizmetlerinde tam zamanlı bir iş için yeterince maaş ödenebilmesi ve maaşların finans krizi öncesindeki seviyelere ulaşması olurdu. Bu mümkün olmadığı için özel sektörde istihdamın önünün açılması an meselesiydi.”

Efimerida ton Syntakton (GR) /

Yalnızca parası olan tedavi edilecek

Efimerida ton Syntakton, genel sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediyor:

“Hukuki mekanizmalar büyük holdingleri kayırıyor ve hekimler için tam ve münhasır istihdamın temelini ortadan kaldırarak, çalışma ilişkilerini daha esnek hale getirerek ve nihayetinde hekimleri özel sektörün kucağına atarak zaten sorunlu olan kamusal sağlık sistemini duvara toslatıyor. Hükümet, pandemi esnasında yurttaşların 'bireysel sorumluluğundan' söz etmesi gibi şimdi de yurttaşların 'özgür seçimini' savunuyor, ama bu daha çok şantaj için uydurulmuş güzel bir kılıfa benziyor: Ya parasını ödeyip tedavinizi olun ya da iyi geceler, şansınız bol olsun!”