İrlanda modern kadın imajını neden desteklemedi?

İrlanda'da seçmenler, kadınların rolü ve aile kavramına ilişkin anayasa değişikliğine ret oyu verdi. Dolayısıyla, diğer hususların yanı sıra kadının "ev hayatını" formüle eden ve yalnızca ev işleri ve çocuk yetiştirme sorumluğunu belirten 80 yıllık bir ifade anayasada muhafaza edilmeyi sürdürecek. Yorumcular bu bariz reddedişin nedenlerini irdeliyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Irish Times (IE) /

İnançtan yoksun bir evet kampanyası

The Irish Times, referandumun sonucunu hiç şaşırtıcı bulmuyor:

“Hükümet her iki tarafı da küstürmek istemedi ve dolayısıyla dengeleyici bir rol oynamaya çalıştı: Bir yandan değişikliğin geniş kapsamlı bir anayasal reform olduğunu açıklarken, diğer yandan da hukuken çok az şeyin değişeceğini taahhüt etti. Hükümet, orta yolu izleyerek tüm kampları meseleye yabancılaştırdı ve hayli önemli olan uzlaşı ve dengeli bir pozisyon oluşturma çabasını ıskaladı. Seçim kampanyası esnasındaki açıklamaları çoğu zaman muğlaktı ve öne sürdüğü argümanlar inandırıcı değildi. Dahası, pek çok üst düzey hükümet üyesi tartışmalara hiç katılmamalarıyla dikkat çekti.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) /

Veto edilen hükümet oldu

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un da sürpriz sonuca dair bir açıklaması var:

“Hükümet tarafından desteklenen referandumlar daima hükümete yönelik bir güven oylamasına dönüşür ... . Ve bu durumda siyasetçiler, şu anda en acil sorunu anayasada kendilerine atfedilen çağdışı cinsiyet rolleri olmayan seçmeni yanlış değerlendirdiler. Başka yerlerde olduğu gibi İrlanda'da da göçmenlere yönelik atmosfer kötüleşiyor, konut piyasası ve sağlık sisteminde sorunlar yaşanıyor. Anayasa değişikliklerini destekleyenler evde kalmayı tercih ederken, insanları asıl tüm bunlardan duyulan hoşnutsuzluğun sandık başına götürmüş olması hayli muhtemel.”

Irish Independent (IE) /

Muhalefet hiç şaşırmasın

Irish Independent, Sinn Féin gibi muhalefet partilerinin başarısızlığın sorumlusu olarak hükümeti işaret etmesini doğru bulmuyor:

“Bütün büyük partiler reformdan yana olsalar da bunu pek açık etmediler. ... Değişikliklere gerçekten ikna olsalardı, daha fazla destek sunarlardı. Ülkedeki en büyük parti Sinn Féin, 20 Şubat’ta biraz da gönülsüzce ‘Evet’ kampanyası başlatmış ve hükümeti de ‘fırsatı kaçırmakla’ suçlayarak, başarısız olunması halinde oylamanın yineleneceği vaadinde bulunmuştu. Referandumu kazanmak isteyen böyle davranmaz.”