İspanya 500 bin kayıtsız göçmene yasal statü verecek mi?

İspanya’da yaşayan 500 bin kayıtsız göçmen, İspanyol yurttaşlarıyla aynı yasal statüye sahip olmaya hak kazanabilir. Bu yönde bir halk girişimi, salı günü Temsilciler Kongresi’nde ezici bir çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Senato da onaylarsa, 1 Kasım 2021 öncesinde ülkeye gelen göçmenler oturma ve çalışma izni alacak, sosyal yardım elde etmeye hak kazanacak. Yorumcular, siyasi cepheler arasında varılan uzlaşıyı övüyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
El Mundo (ES) /

AB politikalarıyla çelişiyor

El Mundo'nun değerlendirmesi şöyle:

“Siyasi uzlaşı ve Kilise dahil olmak üzere toplumun tabanından gelmesi dolayısıyla, memnuniyetle karşılanması gereken bir karar bu. ... Burada toplumsal adalet söz konusu ve göç dalgaları da ekonomik başarının anahtarı. ... Ancak kitlesel bir düzenleme getirme fikri, İspanya'nın AB'nin güney sınırında yer alması nedeniyle özellikle hassas bir mesele olan AB politikasının çerçevesine pek uymuyor. Avrupa Parlamentosu'nun dün onayladığı yeni göç anlaşmasına yüzlerce STK karşı çıkıyordu. Zira anlaşma, özünde insanların kıtaya yasadışı girişini engellemek için kabul koşullarını sıkılaştırmayı hedefliyor.”

El Español (ES) /

Göç politikası işte böyle olur

El Español memnun:

“İşverenlerin ve göçmenler konusunda çalışan derneklerin taleplerini temel alan bu halk inisiyatifinin niyetinde tartışılacak bir yan yok. ... İşgücü çekmek için teşvikler yaratacak ve bir yandan da radikallerin istismar edebileceği toplumsal gerilimleri yatıştırmaya yarayan entegrasyonu destekleyecek dengeli bir göç politikasına ihtiyacımız var. ... Bu yasallaştırmaya yönelik güçlü destek, ülkemizde yabancı düşmanlığının neyse ki halen düşük seyrettiğini gösteriyor. ... Dolayısıyla, pek çok Avrupa ülkesinde aşırılık yanlıları tarafından siyaseten manipüle edilen göç konusuna İspanya’da siyasi uzlaşıyla yaklaşılması memnuniyet verici.”