AKP imamların da resmi nikah kıymasını istiyor

Yeni bir yasa tasarısına göre yakında imamlar da resmi nikah kıyabilecek. Resmi nikahı şimdiye kadar belediyelerin nikah daireleri kıyıyordu ve imam nikahı, resmi nikahın tamamlayıcısı niteliğindeydi. Yasa tasarısı, Türkiye medyasında hararetli bir tartışma başlattı.

Tüm alıntıları göster/kapat
Yeni Şafak (TR) /

Dinibütün Müslümanlara kolaylık

Yeni Şafak'tan Hayrettin Karaman, dinibütün müslümanların hayatını kolaylaştırdığı için yasa tasarısını onaylıyor:

“Nikah akdinin dince de sahih olmasını isteyen bir Müslüman bu amacına, mesela belediyelerin yaptıkları akit merasiminde bazı durumlarda ulaşamayınca veya bundan emin olamayınca ya resmi nikahtan önce veya sonra bir din hocasına gidip onun kontrolünde ikinci bir nikah akdi daha yapıyorlardı. Bu tasarı kanunlaşırsa isteyen belediye memuruna, isteyen müftüye gidecek. Müftüye giden burada yapılacak nikah akdinin, farklı şartları ve gerekleri bakımından İslam hukukuna da uygun olacağı kanaatini taşıyacağı için ikilemden kurtulacak, huzura kavuşacak, bir taşla iki kuş vurmuş olacaktır.”

Oda TV (TR) /

Şeriata alıştırma

İlahiyatçı Cemil Kılıç, OdaTV için kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin hızla bir şeriat devletine doğru ilerlediği yönündeki endişelerini dile getiriyor:

“Konunun kendine özgü bir hadise olduğu düşünülmemelidir. Zira bu konu şerî devlet sistemi için gerekli görülen bir düzenlemedir. Yeni neslin şerî kanunlara alıştırılması için seçimli dini derslerin ve zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin müfredatına konulan konular, toplumun koşar adım şeriata doğru sürüklenmekte olduğunu gösteriyor. ... Açıkça ifade edelim ki, müftülere nikah yetkisinin verilmesi şerî evlilik ve şerî boşanma usullerini resmileştirecek, din ve mezhep devleti olma yolunda Türkiye’yi gerçekten karanlık bir tünele sokacaktır.”