Meğer Macarlar AB'yi istiyormuş

Güncel Eurobarometer anketi, Macarların da AB'den memnuniyetinin arttığını gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 70'i kendini AB yurttaşı olarak görüyor. Katılımcıların sadece yüzde 39'u Budapeşte hükümetine güvenirken, AB kurumlarına olan güven yüzde 46 düzeyinde. Sonuçlar Macaristan basınının, ülkenin AB ile ilişkisini değerlendirmesi için iyi bir fırsat.

Tüm alıntıları göster/kapat
Mozgástér (HU) /

Komisyon AB'yi pazarlıyor

Siyasetbilimci Tamás Lánczi, hükümete yakın blog portalı Mozgástér'deki yazısında bu anketi gerçeklerin çarpıtılması olarak değerlendiriyor:

“Eurobarometer'in anketi, Avrupa Komisyonu'nun ne kadar bağımsız ve olgu odaklı olduğuna ve AB'yi popülermiş gibi göstermek için ne çok çaba harcadığına ilişkin iyi bir örnek. ... Ulusal hükümetlerin karşısına AB'yi yerleştirmek, elmalarla armutları kıyaslamaya benziyor. ... Macarların 28 üye ülkeden meydana gelen topluluğu beğendiğini ve AB'den çıkmak istemediğini destekleyen sayısız çalışma yayınlandı. Ancak bunların bize sağladığı bir başka bulgu da, Magyar [Macar] ulusunun, tıpkı diğer AB ulusları gibi, AB'nin mekanizmalarına karşı son derece kuşkucu olduğu ve birçok konuda AB'den değişmesini beklediği.”

Magyar Nemzet (HU) /

Batı'ya bakma efsanesi

Macarların yüksek AB onayına karşın siyasetbilimci Ervin Csizmadia, hükümet karşıtı günlük gazete Magyar Nemzet'te şunları yazıyor:

“Macarlar, uzun soluklu Magyar siyasi tarihini tanısalar, ülkelerinin Batı'ya dönük olduğu görüşünün efsane olduğunu bilirlerdi. Macarlar özellikle kendilerini anlamamanın sıkıntısını yaşıyor. İlerici Macarlar kendilerini Batı'ya dönük olarak nitelendiriyor, bu nedenle de mevcut hükümet ve onun seçmeni, kafasındaki bu imgeye uymadığında öfkeden çıldırıyor. ... Siyasi muhalefet de bu dar görüşlülüğün tutsağı olmuş halde. Bu tutumu genel geçer kabul ediyor ve tüm Macaristan toplumunun liberal demokrasiyi desteklemesini bekliyor. Macaristan toplumunun sadece belli koşullar altında Batı'ya dönük olduğunu kabul edebilecek durumda değil muhalefet.”