Macron Fransız laikliğini tehlikeye mi atıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi günü Fransız piskoposlar konferansında devletle kilise arasındaki bozuk ilişkiden şikayetçi oldu, siyasette daha güçlü şekilde yer almaları için Katoliklere çağrıda bulundu. Kimi medya organları Macron'un bu hamlesini siyasi tartışma ortamına katılan yeni bir soluk olarak okurken başkaları Fransa'nın laikliğini tehlikede görüyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Libre Belgique (BE) /

Spiritüalizm siyasi tartışmaya iyi gelecektir

La Libre Belgique, Macron'un konuşmasına övgü yağdırıyor:

“Birçok lider siyasetçi düşüncelerini birkaç Tweet ile kısıtlarken Emmanuel Macron, toplumsal örgütlenme biçimi hakkındaki düşüncelerini, yurttaşların, özellikle de Katolik halkın hayalleriyle zenginleştirmeye çalışıyor. ... Bu konuşma son derece gerekliydi, çünkü içinde yaşadığımız görecilik ve nihilizm çağında herkesi mutlak olana karşı hissettiği açlığı doyurmaya çağırıyor. Spiritüalizm talebi, daha ruhani bir yaşantı çağrısı, insani değerlere ve dayanışmaya dayalı bir siyasetin daveti sevindirici bir gelişme. İçinde bulunduğumuz ve maddeciliğin fazlasıyla etkisi altında kalmış ateşli siyasi tartışmalarda memnuniyet verici bir mola anlamına geliyor.”

Mediapart (FR) /

Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor

Buna karşın solcu yerel siyasetçi Samy Johsua, Mediapart'taki blog'unda Macron'un Fransa'da devlet ile kilise arasındaki temel ayrılığı tehlikeye attığı eleştirisini getiriyor:

“Bu ayrılığın bu kadar geniş çaplı olarak sorgulanıyor olması toplumsal barış için büyük tehlike oluşturuyor. ... Yüz yıl geçmişe gidiyoruz sanki. ... Kapitalizmle gerçekten de ahlak dışı bir sisteme sahip olduk! Neoliberalizm ve beraberinde getirdiği o herkesle ve her şeyle rekabet etme haliyle de öyle. Böylesi bir ahlak dışılığın bir parça kutsal su ile dengelenebileceği düşüncesi, ABD'deki gerici çevrelerde pekala işe yarayabilir. Ancak tarihimiz nedeniyle Fransa'da yaramaz. Bu hedefe ulaşmak için 1905 tarihli [laikliği düzenleyen] yasanın temel ilkeleri sorgulanacak olursa çapını kimsenin şimdiden kestiremeyeceği bir yangın tutuşturulmuş olur.”