Zorunlu babalık izni haksız bir karar mı?

Avrupa Komisyonu iş ve aile hayatının birlikte daha iyi yürütülmesini ve çocuk bakımı sorumluluğunun kadın ile erkek arasında eşit paylaştırılmasını istiyor. Bu arada Komisyon'un erkekler için zorunlu babalık izni uygulamasını başlatma çabaları Danimarka'nın kentli-liberal koalisyonunun hiç hoşuna gitmedi. Danimarka medyası hükümetin başkaldırısını tartışıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Berlingske (DK) /

Her aile kendi karar verebilmeli

Berlingske, AB'nin babalar için zorunlu çocuk izni planlarını eleştiren Danimarka'yı destekliyor:

“Bunu savunarak babaların çocuklarının yetişmesinde daha çok pay sahibi olmasının kötü bir fikir olduğunu ileri sürmüyoruz. Böyle bir uygulama istihdam piyasasında kadınlar için, baba ile çocuk arasındaki bağ için, toplum için ve kadınların yeteneklerini daha iyi kullanacabilecek şirketler için fırsat sağlayacaktır. Ancak sorumluluk sahibi her aile bu kararı kendi verecek özgürlüğe sahip olmalı.”

Der Nordschleswiger (DK) /

Sadece zengin aileler karar özgürlüğüne sahip

Der Nordschleswiger, Danimarka hükümetinin bir yanda babalara zorunlu bakım izni getirmesi, diğer yandaysa oluşturdukları 'getto planı' ile göçmen aileler için kreş zorunluğu uygulamak istemesi çifte standardın bir örneği:

“Buradaki ilginç bir gözlem, Danimarka'daki kentsoylu-özgürlükçü hükümetin, sosyal statüsü güçlü olmayan yurttaşların aile yaşamına ne kadar derinlemesine karıştığı; bu aileler bir de göçmen geçmişine sahipse adı geçen denetim neredeyse 'aşırı sosyal demokrat' olarak bile nitelendirilebilir. [Zengin] Gentofte ile [yoksul] Vollsmose'de yaşayan insanlara gösterilen farklı muamele, buram buram çifte standart kokuyor.”