Kırsaldan kente göç engellenmeli mi?

Avrupa'nın birçok yerinde kırsaldan kente göç ve terkedilmiş ıssız köylere rastlamak mümkün. Güncel bir ankete göre Finlandiyalıların yüzde 79'u, kırsaldan kente göçü engellemek için, devletin kırsal bölgelere daha çok yatırım yapmasını istiyor. Ancak köşe yazarları kırsal bölgelerin yeniden canlandırılmasının pek de akılcı olmayacağı görüşünde.

Tüm alıntıları göster/kapat
Kauppalehti (FI) /

Kentleşme refahı arttırır

Kauppalehti kentleşmeyi, geri döndürülemez bir küresel trend olarak tanımlayıp olumlu karşılıyor:

“Kentlerin büyümesi, üretim yapılarının değişimiyle ve gayrısafi yurtiçi hasıladaki büyümeyle ilgili. .... Kentler ekonominin omurgasıdır. Omurga güçlüyse, kısmen de olsa kırsala da destek olabilir. ... Kırsal alanları yeniden canlandırmak için sorumluluk üstlenip taşınmaya razı olacak kaç kişi çıkar acaba? Doğum oranlarının hızla arttığı, 1960'lı ve 1970'li yıllarda sürüler halinde kentlere göçüp de şimdi emekli olanlar arasında bile geri dönmek isteyenlerin sayısı son derece düşük.”

Aamulehti (FI) /

Kentler, iklim için daha olumlu

Aamulehti, kırsaldan kaçış ve bölgesel kalkınma tartışmalarında gerçeklerin gerektiği şekilde dikkate alınmamasından şikayetçi:

“Finlandiya'nın her yeri iskan edilmeli. Bu cümle, tartışmanın en tuhaf düsturlarından biri. ... Bunu sorgulayanlar protesto dalgalarına hazır olsun. Üstelik tartışmanın büyük kısmı gerçek veriler değil duygular üzerinden yürütülüyor. Dahası bölgesel kalkınma konusunda çevre faktörleri unutuluyor. Nüfusun az olduğu yerlerde, yüksek bir karbon ayak izi var. Yoğun iskan bölgeleri ise emisyonu azaltıyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyor. Nüfusun az olduğu kırsal bölgelerin temiz bir imajı varken kentler kirli kabul ediliyor. Oysa toplumsal kararlar, kanıtlanabilir olgulara dayalı olarak verilmeli.”