Hükümet Imre Nagy anıtını kaldırdı

Budapeşte hükümeti Imre Nagy'nin heykelini parlamento binası önündeki yerinden kaldırttı. 1956 yılının başbakanı, Sovyetlere karşı 1956'daki Macar Devrimi'nin başındaki rolü nedeniyle gizli bir duruşmanın ardından asılmış ve gizlice gömülmüştü. Muhalif medya organları hükümetin, Macaristan tarihi karşısındaki tutumunu eleştiriyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Index (HU) /

Karanlık bir dönemin restorasyonu

Index, hükümetin getirdiği, meydanın komünist dikta öncesi asıl haline geri kavuşturmak istendiği argümanını kabul etmiyor:

“Meydanın 'asıl' hali diye bir şey yok, dünya savaşı öncesinde de meydan sürekli değiştiriliyordu. ... Hükümetin amacı, meydanın [otoriter ve milliyetçi] Horty rejimi [1920-1944] sırasındaki genel havasına kavuşturmakla kısıtlı değil; bilhassa 1934-1944 arasını kapsayan ve giderek artan bir Yahudi nefreti, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı ve faşist Nazi rejimine giderek daha da yakınlaşan döneme atıfta bulunuyor. Bunca yıl arasında, gerçekten tam da bu on yılı mı restore etmek istiyoruz?”

Népszava (HU) /

Kahraman mitosu böyle yıkılamaz

Sol görüşlü günlük Népszava gazetesi bir kez daha Imre Nagy'a gizlice bir şeyler yapıldığını ileri sürüyor:

“Olan biteni mümkün olduğunca az kişinin duyması için heykeli gün doğmadan söküldü ve bir kamyona yüklenip götürüldü. ... Sırf meydanda '1956'nın Başbakanı' yerine, 'kızıl terörün kurbanları' anılsın diye. Ancak tam da yöntemleri, yani heykeli gün ağarmadan gizlice sökmeleri niyetlerini açığa vuruyor. Öte yandan bu yöntemin olumlu yanları da var; zira bu aşağılama, gün doğumunda idam edilip hapisane avlusuna gömülenleri kapsamıyor, sadece Imre Nagy'ın etrafındaki havayı daha da yüceltiyor. Öyle ya, bugünkü başbakan bile Nagy'ın 1989'daki iadei itibarı sırasında onu 'Macaristan'ın sorumluluk sahibi son başbakanı' olarak tarif etmişti.”