İklim hedefleri AB'de ancak dipnot oluyor

Polonya, Çekya, Macaristan ve Estonya'nın kararı engellemesi nedeniyle devlet ve hükümet başkanları 2050'ye dek iklime sıfır etki hedefi üzerinde mutabakata varamadı. 'Çok sayıda devletin' bu hedefe ulaşmayı istediği ifadesi ise ancak bir dipnotta kendine yer buldu. Yorumcular öfkeli ve bu konuda son sözün henüz söylenmediğine inanıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Stern (DE) /

İklim değişikliğiyle mücadelede kararlılık

Varşova küçük düşünmekten vazgeçmeli, diyor Stern dergisi:

“Polonya açısından kritik konu başlığı, ... büyük oranda kömüre dayalı enerji üretiminden başka enerji türlerine geçmek için destek istemesi oldu. Polonya, bu konuda bir plan hazırlanmadan, kararı onaylamayacak. Peki neden? 2050 için konan iddialı iklim hedefinde tereddütlü ülkelere yer yok. Aksine yaptığını sonuna kadar savunacak, kararlı üyelere ihtiyaç var. Doğru, bu hedef için kimi ülkelere diğerlerinden daha fazla görev düşüyor ama başarılı olmak için herkesin dahil olması gerekiyor -nitekim Polonya da bunun bu yönde anlaşılmasını istiyor. Büyük çoğunluğun ihtiraslarını ufacık bir dipnota sığdırmak, ortak hedefi ve birçoklarının dertlerini ayaklar altına alıyor.”

El País (ES) /

Doğu Avrupa'ya da sorumluluk yüklenilmeli

El País, Polonya, Çekya, Macaristan ve Estonya'nın AB üyeliğini tamamen yanlış anladığını düşünüyor:

“Kimi Doğu Avrupa ülkelerinin gösterdiği direnç sonucunda, bu teklif bir kez daha basit bir niyet açıklamasına indirgenmiş oldu. ... Düzenlemeye karşı çıkanlar, yükselen maliyetlerinin tazmin edilmesini bekliyor. AB bu konuyu düşünse iyi olur. Ancak adı geçen ülkelere AB üyeliğinin sadece avantajlar ve haklar değil, bazen de masraf ve yükümlülükler getirdiğini hatırlatmak gerek.”

Polityka (PL) /

AB bunun altında kalmayacaktır

Polonya kendi işini zorlaştırdı, diyor Polityka:

“Polonya başbakanının duruşu şaşırtıcı olmamakla beraber kimi Batılı hükümet başkanını düş kırıklığına uğrattı. Örnek olarak Fransızlar Morawiecki'nin, ilave bir mali destekle sera gazı salımının düşürülmesi konusunda ikna edilebileceğini umuyordu. ... Polonya için işin hassas noktası, AB'nin iklim nötr konusunu unutmayacak olması ve bu konudaki düzenlemeleri yakında farklı yollardan yürürlüğe koyabilecek olması. Bunu da AB Komisyonu'nun hazırlayacağı bir mevzuat biçiminde yapabilir, zira bunun için oybirliğine değil, üye ülkelerin oy çokluğuna ihtiyaç var. AB fonlarının daha güçlü şekilde emisyon rakamlarının düşürülmesine bağlanmasıyla iklim nötr hedefi kabul ettirilebilir.”

Postimees (EE) /

Enerji üretimini yeniden düşünmek

Estonya da iklim hedefini reddetti ve şu sıralar kömür kullanımından odun ve bitümlü şist kullanımına dönmeyi tartışıyor. Çevre aktivisti Siim Kuresoo, şaşkınlığını Postimees sayfalarına yansıtıyor:

“Bu açıdan bakıldığında birçok maden işçisi işsizlikle ve gelirinde düşüşle karşı karşıya kalacak. ... Hükümet buna tepki verip bazı çözümler üretiyor ancak çok daha önemli bir soruya cevap aranmıyor oluşu anlaşılır gibi değil. Bu soru şu: Büyük ailelerin, kasabaların ve koca bir bölgenin geleceğe tekrar güvenle bakabilmesi için ne yapıyoruz? ... Bu kadar önemli bir soru yerine bizim sorduğumuz şu: Şimdi ne yakacağız? ... Bu çözümler çevreye zararlı olmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak da sürdürülebilir değil. Enerji üretimi için odun yakma, petrolü de bitümlü şistten üretme yaklaşımı, iklim krizi bağlamında kesinlikle kabul edilemez.”