Fransa sağlık sektörünü güçlendirmek istiyor

Fransa hükümeti pazartesi günü hastane personeli ve sendikalarla sağlık sektörünün reformu için danışma görüşmelerine başladı. Sağlık personeli daha Covid-19 pandemisi öncesinde daha iyi çalışma koşulları ve hastane donanımı için gösteriler yapmıştı. Hükümet reform sırasında hangi konulara ağırlık vermeli?

Tüm alıntıları göster/kapat
Le Monde (FR) /

Macron maaşlara zam yapmaya cesaret etmeli

Sağlık sektöründe reformun temel unsuru, sağlık personelinin daha iyi ücretlendirilmesi olmalı, diyor Le Monde:

“Fransa, OECD sıralamasında sağlık personeline en düşük maaşları ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. ... Emmanuel Macron, hastanelerin kurtarılmasının öncelikle maaşlar ve kariyer fırsatlarında geniş kapsamlı jestler yapılması gerektirdiğini kabul etmeli. Bu alandaki öfke öylesine yoğun ki, hiçbir hataya yer verilmemeli. Ancak bu kararın beraberinde getirdiği kimi riskler de sözkonusu, çünkü kamu hastanelerinin maaş yapısına müdahale anlamına geldiği için tüm kamu sektöründen maaş artışı taleplerinin yükselmesine neden olabilir. Ancak ekonomik durgunluğun yaşandığı ve özel sektördeki en kırılgan kesimin işsiz kalacağı bir ortamda memurlar, kriz zamanlarında en iyi koruma olan iş güvencesine sahip olduklarını unutmamalı.”

Libération (FR) /

Sağlık ticari bir konu olmamalı

Geçtiğimiz cumartesi, sağlık personelinin Macron'a yönelik yazdığı ve kapsamlı bir reform talep eden bir çağrı mektubunu yayınlayan Libération, sağlıkçıların önceliğinin para olmamasını övüyor:

“Sağlık sistemimizin reformunu sadece mali imkanlarla kısıtlamak bir hata olacaktır. Yazının altında imzası olanlar bunu gördüler. ... Manifestoda muayene imkanlarına erişim, hastane ve muayenehaneler arası eşgüdüm, önleyici bakım politikası, doktorların eğitimi ve hastanelerin idaresinde yönetim ile doktorlar arasındaki denge konularında görülen çeşitli sorunlara işaret ediyorlar. ... Burada adı geçen tüm zorluklara verilen yanıtlar, yıllardır kârlılık ve rekabetçilik kriterlerine göre değerlendirilen sağlık sistemimizin genel felsefesi hakkında da bilgi veriyor.”