Almanya yasaları Koronaya uygun olarak değiştirdi

Federal Almanya Parlamentosu ve Eyalet Temsilciler Meclisi enfeksiyondan korunma yasasındaki değişiklikleri hızla onayladı. Yeni eklenen bir maddede, etkinlik yasağı, seyahat ve bir araya gelme kısıtlamaları gibi korunma önlemleri sıralanıyor. Başka önlemlerin de alınabilmesi için yasa maddesi muğlak bırakıldı. Yasa değişikliğiyle, mahkemelerin Korona kurallarının hukuka uygunluğu konusunda daha kolay karar vermesi amaçlanıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Frankfurter Rundschau (DE) /

Otoriter bir demokrasinin unsurları

Frankfurter Rundschau, Alman parlamentarizminin kendi kendini ciddi biçimde güçsüzleştirdiğini söylüyor:

“Hükümetin Korona düzenlemeleri artık daha sert kurallarla düzenlenecek. Ama parlamentonun bu sürece gerçek bir katılımı olmayacağı kesin. Federal parlamento hükümeti frenlemek istediği takdirde, uygun olmasa bile salgında acil durum tespitini tamamen geri almak zorunda kalacak. Normal zamanlarda bile parlamento önüne gelen kararlara çok sık onay veriyor. Kriz baskısı bu eğilimi artırıyor. Sağcıların öne sürdüğü gibi ülkeyi doğrudan bir 'diktatörlüğe' götürmüyor bu durum. Ama -sadece görünürde çelişkili olan- bir terimle 'otoriter demokrasi' diye adlandırılabilecek bir olgunun unsurları da ortada. Parlamento böyle bir şeyi desteklememeli.”

wPolityce.pl (PL) /

Hayata benzersiz bir müdahale

wPolityce.pl de yeni yasayı kıyasıya eleştiriyor:

“Hükümet bu yasayla, salgınla mücadele bahanesiyle temel sivil özgürlükleri kısıtlayabilme hakkını tanıdı kendine. ... Başbakan Merkel Almanya'da insanlarla buluşmayı, bir yerden bir yere gitmeyi ya da gösteri yapmayı yasaklamaya devam edebilir. En kötüsü de, parlamentonun hükümete ülkeyi kararnamelerle yürütme yetkisi vermesi. Şu anda Almanya'da yasama ve yürütüme erklerinin ayrılığının olmadığını, en azından ciddi biçimde sınırlandırıldığını gösteriyor bu bize.”

Lidové noviny (CZ) /

Berlin hukuk devletini pekiştiriyor

Lidové noviny, Koronayla mücadelede siyasetin yetkilerini karşılaştırıyor ve başka bir sonuca varıyor:

“Almanya gösterdi ki, Çek Cumhuriyeti, Fransa veya başka yerlerde olduğunun aksine, pandemiyle mücadelenin tek yolu, olağanüstü hal ilan edilmesi değil. ... Almanya, Korona ile mücadelede mahkemelerin söz sahibi olduğu nadir ülkelerden biri. Özgürlüklerin anayasayla güvence altına alındığı bir ülke olan Almanya, şimdi anayasasını da güçlendirdi. Artık kolayca olağanüstü hal ilan edilemeyecek. ... Toplum için hangisi daha iyi? Böyle katı bir anayasaya sahip olmak mı yoksa hükümetin olağanüstü hali kendi ihtiyaçlarına göre kullandığı bir ortam mı?”