Açık ocak madenciliği Varşova ile Prag'ın arasını açıyor

Avrupa Adalet Divanı cuma günü verdiği ihtiyati tedbir kararıyla Polonya'nın Turów'daki yerüstü linyit madenciliği faaliyetlerini durdurmasına hükmetti. Karara sebep olan başvuru, madencilik faaliyetleri nedeniyle sınır ötesinde de yeraltı suyu seviyesi düşen Çekya tarafından yapıldı. Bu çekişmenin Polonya ve iki ülke ilişkileri açısından ne gibi sonuçları olacak?

Tüm alıntıları göster/kapat
Polityka (PL) /

Yolun sonu

Polityka'ya göre bu çekişme, linyit madenciliğinin ve Turów enerji santralinin sonunu getirecektir:

“Çekler, Polonya'yı istedikleri noktaya getirdi: Çekya'dan gelen talep üzerine, Varşova yönetiminin bugüne dek fazla maliyetli ya da gereksiz gördüğü önlemlerin hayata geçirilmesi için elini çabuk tutması gerekecek. Bunlar Polonya bütçesine yük bindirecektir, zira hepimizin bildiği üzere enerji holdingi PGE'nin yönetim kurulu başkanının inisiyatifi üzerine Turów santrali dahil Polonya'nın tüm kömür enerjisi sektörünün devlete devredilmesi üzerinde çalışılıyor. Bunun sonucunda kömür santrallerinden gelen elektrik daha da pahalanacak ve Turów santrali ve açık ocak linyit madenleri yakında kapılarına kilit vuracaktır.”

Hospodářské noviny (CZ) /

Bilinmeyen dostlar

Hospodářské noviny, Varşova ve Prag yönetimlerinin ortak zeminde buluşamadığını ileri sürüyor:

“Çekya açısından bakıldığında ortada bölgesel bir çevre sorunu var. ... Polonya ise kendi enerji sisteminin istikrarı ve AB'yle zaten gergin olan ilişkiler nedeniyle endişe duyuyor. ... Bu da iki ülke arasında onlarca yıldır yaşanan en büyük krizin kapılarını açtı. Turów vakası, Çekya ile Polonya arasındaki ilişkiler açısından karakteristik bir problemi günışığına çıkardı: Sınır aşırı sorunlar milli, hatta milliyetçi bakış açısına sahip bir merkez tarafından uzaktan çözülmelidir. İki ülke arasındaki tüm siyasi dostluk açıklamalarına rağmen, birbirimizi yeterince yakından tanımıyoruz. Birbirimiz hakkında bildiklerimiz çok az ve sorunların ortaklaşa çözülmesi için konuşmayı başaramıyoruz.”