BM'de köklü bir reforma mı ihtiyaç var?

Birleşmiş Milletler’in gücü ve güçsüzlüğü üzerine içten içe süren tartışmalar, Ukrayna savaşıyla yeniden ivme kazandı. Kiev özellikle Rusya’nın daimi üye olarak sahip olduğu veto hakkı konusunda Güvenlik Konseyi’nin eli kolu bağlı kalmasını eleştiriyor ve BM’de genel bir reforma gidilmesini istiyor. Rusya’nın üyeliğini askıya almasına rağmen İnsan Hakları Konseyi de eleştirilerin odağında.

Tüm alıntıları göster/kapat
Ukrajinska Prawda (UA) /

Bu forum ne zaman bir işe yaradı ki?

Golos Partisi’nden Rada Milletvekili Rüstem Umerov, Ukrayinska Prawda’daki yazısında ya küresel güvenlik mimarisinde reforma gidilecek ya da BM’nin varoluş gerekçesi artık ortadan kalkacak, diyor:

“Bugün Ukrayna, uluslararası toplumdan üç net tedbiri hayata geçirmesini istiyor: Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto hakkının elinden alınması, Rusya’nın BM üyeliğinin askıya alınması ve BM Güvenlik Konseyi’nde topyekûn reforma gidilmesi. Rusya, veto hakkı sayesinde uluslararası kurumların harekete geçmesine engel oluyor. Bu, fiilen felç hale gelen bu tür uluslararası forumların varoluşuna dair ciddi şüpheler doğuruyor. Bu durumdan çıkmanın fazla yolu yok: Ya reforma gidilecek ya da BM gibi platformlara hâlâ gerek olup olmadığı sorgulanacak.”

La Stampa (IT) /

İnsan Hakları Konseyi'nin riyakârlığı

Çin, Libya, Eritre, Pakistan, Katar ve Venezuela gibi ülkelerin üyeliklerinin İnsan Hakları Konseyi’ni işe yaramaz bir organ haline getirdiği kanısında La Stampa:

“Mesele bu ülkelerin Rusya’nın ihracı kararında çekimser kalması veya ret oyu vermesi değil. Mesele, neden orada, bu konseyde oldukları. Hangi hakla? Kimin adına? ... Rusya’ya karşı muazzam bir süratle harekete geçirilen mekanizmalar, hukuk dışı uygulamalarıyla meşhur bu tür haydut devletler için de bir an önce uygulanamaz mı? Demokratik ülkelerin temsilcileri, insan hakları tartışılırken bu ülkelerle aynı çatı altında olmaktan 16 yıldır hiç utanç ve mahcubiyet duymadılar mı?”

NV (UA) /

Milyarlar harcamaya değmez

Siyaset bilimci Volodymr Fessenko NV'de, BM değişmek zorunda, değişmezse artık bir anlamı kalmayacak, diyor:

“Birleşmiş Milletler'in etkinliğine dair on yıllardır tartışma konusu olan kriz artık akut bir boyuta ulaştı. Söz konusu mesele özellikle BM Güvenlik Konseyi'ndeki karar alma mekanizmasının adilliği. Daimi üye olan ve konseyin herhangi bir kararını veto etme imkânına sahip bir ülke yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadı (2014'te bunu görmüştük), aynı zamanda komşu bir devlete karşı büyük ve kanlı bir savaş başlattı. ... BM şu anki haliyle var olmaya devam ederse, sonu Milletler Cemiyeti gibi olacak. ... Böyle bir varoluş için de milyarlar harcamaya değmez.”

Expressen (SE) /

Güçlünün hukukuna geri dönemeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Birleşmiş Milletler eleştirisine katılmamız gerektiğini düşünüyor Expressen:

“Putin'in savaşının yalnızca Ukrayna'yı değil, kurallara dayanan tüm dünya düzenini tehdit ettiği konusunda haklı Zelenskiy. Uluslararası hukuk ilkeleri olmazsa, güçlünün hukukunun hüküm sürdüğü bir döneme geri döneriz. İsveç gibi küçük ülkeler için bu karanlık bir gelecek anlamına gelir. BM'nin, büyük bir gücün taraf olduğu uluslararası çatışmalarla başa çıkamadığı ne yazık ki ortada. Yeni bir süper güç politikaları çağında iyiye alamet değil.”

Salzburger Nachrichten (AT) /

Kurunun yanında yaş da yanmasın

Salzburger Nachrichten, Rusya her şeyi veto ettiği için Güvenlik Konseyi çalışamaz hale geldi, diyor:

“Veto, veto ve yine veto - BM Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar vetolar yüzünden 263 kez karar alınması engellendi. Vetoların neredeyse yarısı Rusya'dan geldi. ... Merkezi organlarından biri çalışmadığı için Birleşmiş Milletler derhal feshedilmeli mi? Hayır. BM kararları, Güney Afrika'da Apartheid'e son verilmesini sağlamıştı. Kuruluşundan bu yana, Kosova'daki kadar başarılı olanlar da dahil, 51 barış misyonu tamamlandı. ... BM Güvenlik Konseyi güncelliğini yitirdi, yapılması gereken reform gecikti. Ancak diğer organlar çalışıyor. Asil bir fikrin yadigarları olan bu organların kıymeti hafife alınmamalı.”