Rusya önemli oranda vergi artışı planlıyor

Moskova'nın paraya ihtiyacı var. Şimdi de Maliye Bakanlığı vergi reformuna yönelik bir ana çerçeve sundu. Plana göre yüksek gelirliler için 2025 yılından itibaren gelir vergisi önemli oranda yükseltilecek - tavan oran yüzde 15'ten yüzde 22'ye çıkacak. Şirketler için kurumlar vergisi yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılırken, KDV için muafiyet uygulanmayacak. Reform, düzenleyicilerinin söylediği gibi “daha fazla adalete hizmet edecek bir düzenleme” mi?

Tüm alıntıları göster/kapat
Echo (RU) /

Ultra zenginlere dokunulmuyor

Gazeteci Sergei Yezhov, Echo tarafından alıntılanan bir Telegram gönderisinde planın sosyal bakımdan adil olmadığını savunuyor:

“Aylık 200.000 rublenin [yaklaşık 2000 avro] üzerinde geliri olanlar için daha yüksek bir vergi oranı [yüzde 13’lük standart orandan yüksek] getiriliyor. Bu düzeyde maaş alan birinin Moskova'da zengin sayılması pek mümkün değil. Amaç, oligarklar vergilerini optimize etmenin yollarını bulurken, bu sınıftan küçük bir fazlalıkla para koparmak. ... Buna ek olarak, sadece ücretler nispeten yüksek oranlarda vergilendirilirken, temettüler yalnızca yüzde 15 oranında vergilendiriliyor. Yani şirket sahipleri çalışanlarından daha az vergi ödeyecek, ne saçmalık. ... İşte 'artan oranlı vergilendirme' bundan ibaret. Bununla beraber, gelirin vergiden muaf olduğu bir altı sınır da yok. En yoksullar dahi bu vergiden muaf tutulmayacak.”

Ilya Matveyev (RU) /

Savaşın faturası kesiliyor

Siyaset bilimci Ilya Matveyev, Facebook gönderisinde Rus savaş ekonomisinin sınırlarına ulaştığını belirtiyor:

“Alınan en kayda değer önlemler KDV ve kurumlar vergisinin artırılması. Halk ve şirketler savaşın bedelini ödemeye devam edecekler. Esas soru, savunma sanayiinin askeri olmayan sektörleri de yanına çekip çekemeyeceği (tam bir 'askeri Keynesçilik' örneği). Fakat Rusya işsizliği düşürme, serbest üretim kapasitesini kullanma, sivil ve askeri sektörler arasındaki genel sinerji bakımından limitlerine ulaşmış durumda. Sivil sektörler duraklarken askeri sektörler büyümeyi sürdürüyor.”