Brüksel Macaristan'ı Adalet Divanı'na sevk ediyor

AB Komisyonu Budapeşte'deki milliyetçi-sağ hükümetin iltica politikası karşısında baskıyı arttırdı. Komisyon Macaristan'ı, devam eden sözleşmeyi ihlal davasının son adımı olarak Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti ve ilticacılara yardım edenlere karşı çıkarılan Soros'u durdur paketine karşı yeni süreç başlattı.

Tüm alıntıları göster/kapat
Avvenire (IT) /

Demokratörlüklere karşı önemli güvence

Avvenire'e göre AB'nin bu adımları çoktan atmış olması gerekirdi:

“Bu demokratörlükler, topluluğun temeli olan ve dokunulmaz olarak gördüğümüz kesin olguların altını oyuyor. ... Tüm bunlar gözlerimizin önünde olup cezasız kaldıysa, bu 'bırakınız yapsınlar' tutumu ve yurttaşlara ait bu Avrupa, sanki ortak vizyona sahip ulusların kurduğu bir topluluk projesi değil de sadece bir serbest ticaret bölgesinden ibaretmişçesine ekonomiden siyasete sıçrayan Colbertizm nedeniyle AB büyük bir sorumluluk taşıyor demektir. Bu durum, uzun süre SSCB'nin uydusu olmuş ve demokrasilerin hüküm sürdüğü Avrupa fikrini ancak kulaktan dolma bilgilerle işitmiş devletlerin yasama alanında akla hayale gelmedik şeyler yapmasına çanak tuttu. Bizim Batı'da kullandığımız tarzda, dayanışmaya dayalı demokrasiyle ne yapacaklarını bilemedikleri eleştirisini de getirmemize izin verilsin lütfen.”

Népszava (HU) /

Nefret afişleri uzun süre kalacak

Dava uzun sürecek ve beraberinde somut sonuçlar getirmeyecek, diyor Népszava:

“Macaristan, Avrupa Adalet Divanı'nın kararına uymazsa ne olacak? O zaman para cezası gelecek. Peki para cezası ödenmezse? O zaman söz konusu tutar, AB'nin ilgili ükeye yapacağı fon ödemesinden kesilebilir. İşte o zaman, kullanılacağından emin olabileceğimiz bir söylemle 'hakkımız olan bize verilmediğinde' işler ilginç bir boyut alacaktır. ... Ama o günlere daha çok var. O zamana kadar da Soros'u Durdurun konulu nefret afişleri asılı kalmaya devam edecek.”