Birleşik Krallık'ta sürücü açığı nedeniyle tedarik sıkıntısı

Brexit nedeniyle sayıları 20 bini bulan Doğu Avrupalı kamyon sürücülerinin ülkeyi terk etmesi, Büyük Britanya'da kamyon sürücüsü açığı yaşanmasına yol açan sebeplerden biri. Bunun sonucunda Britanya'daki süpermarketlerde raflar kısmen boş kalıyor. Yorumcular AB'den çıkışın bu açıdan hatalı mı yoksa daha ziyade olumlu mu olduğuna birbirinden farklı görüşlerle yaklaşıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Guardian (GB) /

AB'den çıkmak bize pahalıya patlıyor

Brexit sonrası Britanya istihdam piyasasında bir kırılma yaşanacağı belliydi, diyen The Guardian, bu durumun daha uzun süre devam edeceğini yazıyor:

“Şirketlerin önceden uyardığı üzere, işsizliğin pençesinde kıvranan göçmenler, genellikle hayallerindeki işlerde çalışmıyordu. Yaptıkları işler ve maruz kaldıkları koşullar, Britanyalı çalışanlara büyük olasılıkla hitap etmiyor. Bu nedenle istihdam piyasasındaki bu boşluğun kısa sürede kapanmasını beklememek gerekir. Örnek olarak nakliyecilik gibi bazı sektörlerdeki personelin gerek yetiştirilmesinde gerekse izin süreçlerinde belli bazı sınırlar söz konusu.”

Daily Mail (GB) /

Maaş dampingine son

The Daily Mail'e göreyse Brexit, orta vadede yerel istihdam açısından daha adil maaşlara yol açacaktır:

“Bunu kutlamamız gerekmez mi? Kamyon sürücülerinin ucuz maaşları, kötü ücret karşılığı da olsa çalışmaya hazır çok sayıdaki Doğu Avrupalı nedeniyle düşük seviyelerde kalıyordu. Aynı etkiyi tüm Britanya sanayinde de görmek de mümkündü. Nitekim birçok kişinin AB'den çıkışa onay vermesinin sebeplerinden biri de buydu. Doğu Avrupalı sürücülerin sayısının azalması, kısa vadede darboğazlara neden olacaktır; ancak yıllarca ucuz işgücünden kâr elde etmiş işverenler artık maaşları artırmak zorunda kalacak. Bunun sonucunda kamyon sürücülüğü bir süre sonra Britanyalılar için daha cazip bir meslek haline gelecektir.”