Finlandiya: Tartışmalı sınır güvenliği yasası

Finlandiya, sığınmacıları sınırdan geri çevirebilmek amacıyla olağanüstü bir yasa çıkarma niyetinde. Hükümet, buna yönelik planlarını salı günü takdim etti. Öncesinde, Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika’dan gelen yüzlerce izinsiz göçmenin Finlandiya’ya geçmesine göz yummasıyla pek çok sınır geçiş noktası kapatılmıştı. Ülke basını, gelişmeyi hukukun üstünlüğü ile güvenlik çıkarları arasındaki bir çatışma olarak yorumluyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Helsingin Sanomat (FI) /

Kaybeden hukukun üstünlüğü

Helsingin Sanomat, yasa tasarısının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği eleştirisinde bulunuyor:

“Hükümet, bu bariz çelişkiyi olağanüstü yasayı bir yıl, muhtemel tedbirleri de belirli koşullar karşılandığı takdirde her seferinde bir ay geçerli kılarak gidermeye çalışıyor. ... Rusya’nın göçmenleri kullanarak Finlandiya’nın doğu sınırında kurduğu baskı, ülkenin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğinden, hükümetin endişesi anlaşılabilir. ... Ancak ulusal güvenlik ile hukukun üstünlüğü arasında açık bir çatışma doğuyor. Hükümet, kaybedenin hukukun üstünlüğü olduğuna karar vermiş oldu.”

Iltalehti (FI) /

Mevzubahis ulusal güvenliğimiz

Iltalehti, olağanüstü yasa lehine gerekli çoğunluğun sağlanmasını umuyor:

“Tasarının, doğu sınırının sığınmacılara kapatılmasına yönelik daha önceki kararlarda olduğu gibi sorunları yok değil. Ancak böyle bir 'geri itme' yasasının çıkarılma gerekçesini de unutmamak gerek. ... Yasa ancak organize göçün artması durumunda uygulamaya koyulabilecek. Bu, Finlandiya'nın iltica politikasını bir bütün olarak düzenlemeyi değil, ülkenin ulusal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Dolayısıyla, parlamentoda yeterli çoğunluğun sağlanmasını umalım. Zira reddedilmesi Rusya'ya yanlış bir mesaj gönderir.”